Chào mừng người dùng cộng đồng CR

Nhận ngay tiền thưởng lên đến 20,000 USDT!

SỰ KIỆN KẾT THÚC SAU

  Thời gian sự kiện: 2024-06-27 00:00:00 - 2024-07-31 23:59:00

  Sự kiện 1: Quyền lợi cho người dùng mới

  Sự kiện 2: 20% tiền thưởng khi nạp tiền

  Note:

  • Tiền thưởng sẽ được phân phối đều trong 10 ngày

  • Ví dụ: Đối với người dùng có tiền nạp ròng 500 USDT trong suốt thời gian sự kiện, WEEX sẽ phân phối một khoản tiền thưởng Futures Pro hàng ngày là 10 USDT trong mười ngày liên tiếp, trong vòng 48 giờ sau giao dịch đầu tiên của họ.

  • Phần thưởng sẽ là Future Pro Bonus, có hiệu lực trong thời gian 1 ngày. Sau khi người dùng hoàn thành giao dịch đầu tiên, phần thưởng sẽ được phân phối vào ví Futures Pro của người dùng đủ điều kiện trong vòng 48 giờ và sẽ tiếp tục được phân phối trong 10 ngày liên tiếp.

  • Trong thời gian phân phối phần thưởng, nếu người dùng thực hiện rút tiền, các khoản tiền thưởng sẽ ngừng phát hành.


  Điều kiện và điều khoản:
  1.Sự kiện này chỉ dành riêng cho người dùng CR.
  2.Tất cả phần thưởng đều ở dạng Tiền thưởng Futures Pro và phần thưởng sẽ được phân phối vào Ví Futures Pro trong vòng 48 giờ sau khi giao dịch đầu tiên hoàn tất.
  3.Người dùng phải đáp ứng yêu cầu nạp tiền để được xem xét. Bất kỳ khoản tiền gửi nào được thực hiện ngoài thời gian này sẽ không được tính vào phần thưởng.
  4. Cách tính số tiền gửi ròng như sau: Kể từ khi bắt đầu sự kiện, số tiền gửi ròng = số tiền gửi - số tiền rút. (Không bao gồm chuyển khoản nội bộ trong tài khoản WEEX)
  5.Để nhận phần thưởng, người dùng phải có số tiền gửi ròng bằng hoặc cao hơn yêu cầu của sự kiện. Số tiền thưởng USDT tối đa mà người dùng có thể yêu cầu tương ứng với yêu cầu gửi tiền của họ.
  6.Chỉ giao dịch hợp đồng mới được tính vào khối lượng giao dịch. Giao dịch giao ngay, giao dịch ảo và bất kỳ hình thức tăng khối lượng giao dịch giả tạo nào sẽ không được tính vào khối lượng giao dịch của người dùng.
  7.Bất kỳ hoạt động độc hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo nhiều tài khoản để kiếm lợi hoặc làm sai lệch thông tin KYC, sẽ dẫn đến việc bị loại khỏi sự kiện.
  8.WEEX có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi.

  Để biết hướng dẫn sử dụng phần thưởng futures, vui lòng tham khảo:

  Giới thiệu bạn bè để nhận hoàn trả cao, tạo liên kết mời cá nhân của bạn ngay hôm nay:


  Sự kiện nhận airdrop và tiền thưởng hàng tuần tại Twitter và nhóm Telegram